ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Χάρτης

 Ερευνητικές δραστηριότητες:

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της Β Καρδιολογικής Κλινικής συνοψίζονται στα παρακάτω:

Α) Μελέτη πρόβλεψης κλινικών συμβαμάτων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, ή παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου

Β) Δημιουργία μεθόδων απεικόνισης ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας

Γ)Δημιουργία μεθόδων αυτόματης διάγνωσης αθηρωματικής πλάκας, με βάση διάφορες απεικονιστικές μεθόδους

Δ) Δημιουργία αλγορίθμων υβριδικής απεικόνισης αρτηριών

Ε) Μελέτη της σημασίας της αιματικής ροής στην πρόοδο και υποστροφή της αθηρωματικής νόσου

ΣΤ)Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας

Ζ) Καταγραφή και παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια

Η) Η σημασία της λειτουργικότητας των περιφερικών αγγείων σε ασθενεις με καρδιακή ανεπάρκεια

Θ) Μελέτη της λειτουργικότητας της καρδιάς με υπερηχογραφικούς, βιοχημικούς και κλινικούς δείκτες σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια διαφόρων βαθμών καθώς και μεταμοσχευμένων ασθενών

 Ι) Συμμετοχή σε διάφορες πολυκεντρικές μελέτες

 Η Β Καρδιολογική Κλινική συνεργάζεται ερευνητικά με τις παρακάτω Επιστημονικές Εταιρείες και Πανεπιστημιακές Μονάδες

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Πνευμονικής Υπέρτασης
Dallas VA Medical Centre, USA

Institute for Medical Science and Engineering, USA

Massachusetts Institute of Technology, USA

Cardiovascular Division, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School,  USA

Dept  of Radiology, University of Cambridge, UK

Dept of Interventional Cardiology, Erasmus Univ. Medical Center, The Netherlads

Division of Processing, Dept. of Radiology, Leiden Univ. The Netherlands

Columbia Univ. Medical Center, USA

Dept. of Interventional Cardiology, Heart Inst., Univ. of Sao Paolo, Brazil

Dept of Interventional Cardiology, Bern University, Switzerland

Dept. of Cardiovascular Sciences, UCL, UK

Institute of Clinical Physiology, National Research Council, Pisa, Italy

Dept. of Interventional Cardiology, MedStar Washington Hospital Centre, USA

Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών , του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χειρουργική Κλινική, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Αικατερίνη Μαρίνη

Υποψήφια Διδάκτορας

Μαρία Μπουγιακλή

Υποψήφια Διδάκτορας

Γεώργιος Μπαζούκης

Υποψήφιος Διδάκτορας

Μαριάνθη Κοντονίκα

Υποψήφια Διδάκτορας

Κωνσταντίνος Εγγλεζόπουλος

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ελένη Δομουζόγλου

Υποψήφια Διδάκτορας

Ιωάννης  Γκίρδης

Υποψήφιος Διδάκτορας


ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

 1. Νεότεροι δείκτες μεταβολικών και καρδιαγγειακών νόσων
 2. Εκτίμηση της πραγματικής φροντίδας - Περιγραφή της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας στην Ευρώπη (Assessment of Real LIfe cAre – Describing EuropeaN Heart FailurE Management) (μελέτη ARIADNE)
 3. PRESSUREwire  - Πρακτική Αξιολόγηση του Κλασματικού Αποθέματος Ροής (FFR) και των Σχετικών Εναλλακτικών Δεικτών Κατά τη Διάρκεια Κλινικών Διαδικασιών Ρουτίνας
 4. Ευρωπαϊκή Καταγραφή Λοιμώδους Ενδοκαρδίτιδας – EuropeanInfectiveEndocarditisRegistry
 5. Κλινικό πρωτόκολλο συγκέντρωσης δεδομένων ασθενών στα πλαίσια του προγράμματος HEARTEN Δημιουργία περιβάλλοντος συνδιαχείρισης (mHEALTH) ασθενών με Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια με στόχο τη βελτίωση της αντιμετώπισης και συμμόρφωσης των ασθενών
 6. Πρώτη Πανελλήνια Μελέτη Καταγραφής Μυοκαρδίτιδας
 7. Μητρώο Καταγραφής Ελλήνων Ενηλίκων με Πνευμονική Υπέρταση
 8. Σύγκριση κερκιδικής και μηριαίας προσπέλασης για διενέργεια καρδιακού καθετηριασμού σε ασθενείς με αορτοστεφανιαία παράκαμψη
 9. Διαδερμική Αντιμετώπιση Βαλβιδοπαθειών – Μακροπρόθεσμη καταγραφή – TranscatheterValvetreatment (TCVT) LongTermRegistry
 10. Καταγραφή ασθενών για την Μελέτη και σχεδιασμό  συσκευής αυτόματης ανάλυσης ηλεκτροκαρδιογραφήματος με βάση τη μέθοδο «Φυσικού χρόνου” για την πρόβλεψη αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
 11. Έρευνα Βαλβιδικών Καρδιακών Παθήσεων ΙΙ (VHDII)
 12. Καταγραφή επιδημιολογικών, βιοχημικών και υπερηχοκαρδιογραφικών χαρακτηριστικών ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
 13. Διεθνές Μητρώο για την αξιολόγηση  της ιατρικής πρακτικής με παρατήρηση διαμήκων δεδομένων για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (International Registry to assess medical Practice with Iongitudinal observation for treatment of heart failure) REPORT-HF

 

 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. EXPERT, Μητρώο ασθενών με πνευμονική υπέρταση που εκτίθενται σε Riociguat
 2. Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Omecamtiv Mecarbil στη Θνησιμότητα και τη Νοσηρότηταασθενών με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης" (GALACTIC - HF)
 3. Μελέτη Ασθενών Μετά Από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο στην Ελλάδα PACSS GREECE
 4. Μια Τυχαιοποιημένη, Παράλληλων Ομάδων, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά - Τυφλή, Καθοδηγούμενη από Συμβάντα, Πολυκεντρική Βασική Δοκιμή Φάσης ΙΙΙ Κλινικών Εκβάσεων Αποτελεσματικότητας και Ασφάλειας του από του Στόματος Διεγέρτη της sGC Vericiguat σε Ασθενείς Με Καρδιακή Ανεπάρκεια Με Ελαττωμένο Κλάσμα Εξώθησης (HFrEF) - Παγκόσμια Μελέτη του VerICiguat  σε Ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια με Ελαττωμένο Κλάσμα Εξώθησης (VICTORIA)
 5. Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοικτή, με τυφλή αξιολόγηση του τελικού σημείου (PROBE), μελέτη για την αξιολόγηση της διπλής αντιθρομβωτικής αγωγής με dabigatran etexilate (110mg και 150mg δις ημερησίως) σε συνδυασμό με clopidogrel ή ticagrelor έναντι της τριπλής θεραπευτικής στρατηγικής με βαρφαρίνη (INR 2,0 – 3,0) σε συνδυασμό με clopidogrel ή ticagrelor και ασπιρίνη σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή που έχουν υποβληθεί σε διαδερμική στεφανιαία επέμβαση (PCI) με τοποθέτηση ενδοαγγειακής πρόθεσης (RE-DUAL PCI)
 6. Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με δραστιοκό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση  της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του LCZ696 συγκριτικά με τη βαλσαρτάνη στη νοσηρότητα και τη θνητότητα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA Τάξης ΙΙ-ΙV) με διατηρούμενο κλάσμα εξώθησης

 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Είσοδος χρηστών

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ Κτίριο, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου
45500, Ιωάννινα, Ελλάδα